خوشا به هم نرسيدن - ::A N G E L::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۳

خوشا به هم نرسيدن

ستاره من و تو گرچه در مدار هم اند...

هزار سال - ولی- دور از کنار هم اند...

خوشا به هم نرسيدن که ماه با خورشيد...

هميشه دور ولی باز بی قرار هم اند..

قفس ! تهی تر از اين واژه هيچ چيزی نيست...

پرنده و ابديت در انتظار هم اند...

نسيم باش ! همينگونه راحت و آرام...

نسيم بودن و آرامش از تبار هم اند...

بيا به داغ دل خويش ، گرم گريه شويم ...

که شمع و لاله صميمانه بر مزار هم اند.

 

*سهيل محمودی*

 angel

فرشته هاي آسمان ()   


Home

Add to favorites

Set as home page

Yahoo ID

                          

My friends

 

 


Powered by .persianblog
Desinged by www.paradise425
Copyright © 20** ستاره صبح All Rights Reserved