عيد - ::A N G E L::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۳

عيد

ای تغيير دهنده قلبها و چشمها

ای تدبير دهنده روزها و شبها

ای متــحول کننده احـــوالــها

حال ما را به بهترين حالها تغيير ده

 

 

  يک سال ديگر هم خيلی زودتر از اون چيزی که فکرشو می کردم گذشت... وقتی تازه اول سال ميشه پيش خودم می گم .. خب تا آخر سال خيلی وقت دارم. حتما امسال اين کارو می کنم اون کارو می کنم سعی می کنم بهتر باشم . اما موقع عمل که می شه می گم از فردا ديگه حتما کارهای عقب افتادمو انجام می دم . اما با يه چشم به هم زدن می بينم که تمام شکوفه های بهارميوه شد ... برگهای سبز تابستان رنگ عوض کرد و زمستان پارچه سفيد و سردش را بر روی برگهای زرد خزان گستراند و بهار ۸۴ از دور نمايان شد و من هنوز اندر خم يک کوچه ام..

 

 angel

فرشته هاي آسمان ()   


Home

Add to favorites

Set as home page

Yahoo ID

                          

My friends

 

 


Powered by .persianblog
Desinged by www.paradise425
Copyright © 20** ستاره صبح All Rights Reserved