من و ما - ::A N G E L::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤

من و ما


پولکهای دوخته شده بر پارچه سیاه آسمان که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد، آنچنان مهربانانه بر زمینیان خیره شده اند که گویی سالهاست ما را می شناسند . لبخند زیبای ستاره آن قدر آشناست که انگار این همان ستاره ای است که با تولد من و تو به وجود آمده است . ستاره زندگیمان همان ظرافت و پاکی روز اول را دارد ، اما من چی! چرا او تغییر نکرده اما من تغییر کرده ام ؟
اسمم عوض شده ؟ نه! چهره ام هم که گویای همان کودکی من است. اما انگار قلب من عوض شده . دیگر قلب من به سفیدی روز اول نیست . این قلب سیاه من همان قلبی است که روز اول فرشته کوچولو آن را با دقت در درون سینه من گذاشت تا مبادا لکی بر آن بیوفتد. پس چرا این قلب من این قدر عوض شده ؟
خوش به حال ستارگان ، برای آنها دنیا همان طور هست که بوده . اما دنیای من با کودکی سالهاست که فاصله پیدا کرده . در کودکی قهرهایمان بیشتر از یک دقیقه طول نمیکشید و دوباره همه کینه ها رابا لبخند کودکانه به دور میریختیم و با دلی صاف دست های گرم همدیگر را می گرفتیم و بازی از اول شروع می شد . آن زمان خیانت فقط چند دقیقه دوام داشت ، دروغ به بیش از یک ساعت نمیکشید و مجبور بودیم برای آنکه وجدان خود را رام کنیم به حقیقت اعتراف کنیم هرچند که سرزنش می شدیم .
اما با گذشت زمان بزرگ تر شدیم اما دلهای دریایی ما کوچکتر میشد . قهر به بیش از یک روز ، خیانت یک هفته ، دروغ بک ماه و ... دوام داشت تا کینه ها را دوز بریزیم و دوباره مثل همیشه به روی هم لبخند بزنیم. و اکنون نیز با گذشت سالها فاصله ها زیاد شده ، زیادتر از اون چیزی که تصور کنیم . دیگر قهر عادی شده ، خیانت بازار گرمی دارد ، دیگر چیزی به نام وجدان وجود ندارد تا ما را از به گفتن حقیقت مجبور کند . واقعا چه چیزی تغییر کرد؟ مگر همین دستان من نبود که در کودکی دستهای گرم دیگران را به مهربانی میگرفتم .. مگر همین زبان من نبود که به گفتن دورغ هایم اعتراف کرد .. پس چرا الان زبانم یارای من نیست ، دستهایم آن مهربانی را ندارد ؟
اکنون نه من آن کودک همیشگی هستم و نه دنیا همان دنیای زیبای کودکی است.
اما ستاره ها همان هستند که بودند!


 angel

فرشته هاي آسمان ()   


Home

Add to favorites

Set as home page

Yahoo ID

                          

My friends

 

 


Powered by .persianblog
Desinged by www.paradise425
Copyright © 20** ستاره صبح All Rights Reserved