::A N G E L::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه‌شنبه ٧ مهر ،۱۳۸۳

 

Iran-Sare2008® Group

کویر با یک سکوت مطلق و گاه زوزه باد سکوت را می شکند. در کویر هیچ علامت حیاتی نیست یک زمین خشک که آخر آن تا بی نهایت ادامه دارد. هرچه سریعتر حرکت کنی انگار راه طولانی تر می شود انگار زمین بزرگتر می شود و تا چشم یاری میدهد ...شن ...خاک و دیگر هیچ و گاه زمینی سبز در دور دست نمایان می شود و بدون اینکه فکر کنی که در کویر زمین سبز پیدا نمی شود راه خود را کج می کنی و بسوی آنجا میروی اما هرچه جلوتر می روی آن منظره کمرنگ تر و کمرنگ تر می شود تا وقتی که دیگر نا پدید می شود و تازه می فهمی که سرابی بیش نبوده...و تنها راه اصلی را باز هم گم کردی...و بعد از مدتی راه رفتن می فهمی که فقط به دور خود می چرخی ..ماندن در جای خود و ضعیف شدن هر روزه.. با چشم خود نابودیت را می بینی. هیچ راه نجاتی نیست و باز یک چشمه آب به سمت آن می دوی و باز هم سراب. آخر چه رازیست در این زمین خشک که هیچ حیاتی درش نیست . ابرها هم حاضر نیستند به این زمین تشنه آب بدهند. خدایا مگر چه اشتباهی کردم که باید اینگونه تاوان پس بدهم.

آدم از اول آفرینش از همان زمانی که از بهشت رانده شد دچار اشتباه شد... و تا ابد باید با اشتباه خود بجنگد جنگی میان آدم و شیطان . خدا آدم را آفرید تا جانشینش بر روی زمین باشد. و تا زمانی که آدم به قدرت خود ایمان نداشته باشد مثل کسی است که در برهوت مانده باشد بدون هیچ یاوری و شیطان با سراب او را از راه اصلی گمراه می کند.از وقتی آدم اولین اشتباه خود را کرد شیطان فهمید میشود بر آدم مسلط شد. و آدمیت همیشه در این فکر بوده که انسان جایز الخطاست و خطاهای خود را با این جمله توجیه می کنند. و تا وقتی به خود و خدای خود ایمان نیاوریم و خود را باور نکینم مثل کسی هستیم که در کویر به دنبال چشمه آب میگردد.

 و حال اگر زمانی مسیرمان به کویر افتاد باید مراقب سراب ها باشیم آنها همان شیطان ها هستند.اگر به دنبال سراب از راه اصلی منحرف نشویم آن وقت است که با سربلندی از امتحان خداوند بیرون آمده ایم و ثابت کردیم که انسان شدیم و همیشه به یاد داشته باشیم که ما خدا را داریم و او هنوز به بشریت امیدوار است....

 angel

فرشته هاي آسمان ()   


Home

Add to favorites

Set as home page

Yahoo ID

                          

My friends

 

 


Powered by .persianblog
Desinged by www.paradise425
Copyright © 20** ستاره صبح All Rights Reserved