من درد تو را ز دست آسان ندهم     دلبر نکنم ز دوست تا جان ندهم

                           53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif

از دوست به يادگار دردی دارم          کان درد به صد هزار درمان ندهم

/ 1 نظر / 22 بازدید
davood

ممنون از پيامی که فرستادی بعد هم مطلبات بد نيست ولی شعرهای با حال تر بنويس دوستدار شما دافا