يه سلام خيلي كم رنگ يعني هر چي غير آشتي
نمي شد اول ميگفتي يه كمم دوسم نداشتي؟
حال تو/نه/نميپرسم/مطمئنم خوبه حالت
هر جا هستي خوبي و خوش/خيلي راحته خيالت
احتمال داره يه وقتا يه كمي دلت بگيره
خب برو سراغ اون كس كه دلتپيشش اسيره
شايدم دوس داشته باشي هنوزم بري توبارون
فقط اين يه فرقی كرده/اين دفه با من نه بااون  
مي دونم كسي رو داري واسه گفتن حرفات
بعدشم قرار و عكس و ديدن ووقت ملاقات
يكي هست كه جاي من/ توپاي صحبتش ميشيني
نمي دونم راه دوره يا راحت اونو مي بيني
زيادم فرقي نداره اصل اينه كه بي وفايي
نمي خوام چيزي بدونم حتياينكه تو كجايي
تو همين آخر پاييز يه شبي تا صبحنشستم
ديدم اين دل ديوونه دوباره كار داده دستم
اولش خاطره ها رو خيلي با حوصلهگشتم
چون چيزي پيدا نكردم يه جوري ازت گذشتم
چون توهم مثل اونايي/تازه اينكه اولاشه
چرا اون كسي كه مي خوام نبايد تو دنياباشه
مي دونم حرف و دليلات واسهء جوابزياده
كلي خستگي و كلي اتفاق فوق العاده

اما هرچي بنويسي بدون اون جواب من نيس
به حساب هر كسي خوب باشه/به حساب من نيس                                               <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

من که گفتم میمونم برات یه عمری/باقلب صاف مثل قلب ماهی

تو نخواستی گفتی نه.منو فروختی / حداقل بگو عشقمو به چند فروختی

مهم اينه كه نميشه عاشقي از روي اجبار
باز مي شي مثلبقيه قصهء هميشه تكرار
از تو كمتر گله دارم/از خودمدارم شكايت
نتونست بگذره با تو از رو مرز بي نهايت
دوباره رفتم تو فكر ليلي و سراغ مجنون
هر چي زود بياد بهدستت/زود مي ره از پيشت آسون
تو طلوع زرد خورشيد   فكرامو كردم
قول دادم تو جادهء عشق/ديگه هرگز برنگردم

اون كسي كه من مي خوامش يا فرشتس يا ستاره
جنس بغضش از مه و از تيكههاي ابر پاره
توي روياهاش هميشه من مي مونم ميدرخشم
تو كه اين جوري نبودي چه جوري تو رو ببخشم
شايدم كاري نكردي/ساقهء من شكنندس
اينكه با سرما نسازه تقصير خودپرندس
ما قرار نبود كه هرگز واسهء هم سدبسازيم
با كارا و رفتارامون خاطرات بد بسازيم
پسمنم واسه هميشه مي رم از فكر تو بيرون
توي جنگل/يا كه صحرا/ یهودیدی رفتم پيشمجنون
تقصير تو كه نبوده/من به دردت نميخوردم
تو رو هم مثل بقيه/دس سرنوشت سپردم
نشوني نمي نويسم تو همون كوچه و شهرم
جوابم ازت نمي خوام چون   شدی از دستم راحت
تو خيال كن از تو دورم/يه جايي اون وردنيا
آخراي فصل پاييز/نزديكاي شب يلدا
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

/ 0 نظر / 2 بازدید