وقتي مياي صدات پات از همه جاد ها مياد---------- انگار نه از يك شهر دوركه از همه دينا مياد
تا وقتي كه در باز ميشه لحظه ديدن ميرسه------- هر چي كه جاده روي زمين به سينه من ميرسه
اي تو كه همه كسم بي تو ميگره نفسم اگه تورو داشته باشم----------- به هر چي مي خوام ميرسم به هر چي مي خوام ميرسم
وقتي تو نيستي قلبو واسه كي تكرار كنم----------- گلهاي خوبا الوده رو واسه كي بيدار بكنم
دست كبوتر هاي عشق واسه كي دونه به پاشه---------- مگه تنه مي تونه به دونه تو زنده باشه
عزيز ترين سوغاتي غبار پيراهن تو-------------- عمر دو باره منه ديدن تو بويدن تو
نه من تورو واسه خودم نه از سر هوس مي خوام--------------- عمر دوباره مني تورو واسه نفس مي خوام
/ 0 نظر / 2 بازدید