آسمــــانـــــي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كاش ميشد براي باران نامه نوشت وآنرا در كنارگلدان شمعداني گذاشت.

كاش هيچكس براي احساس مبلغي راتعيين نميكردواحساس را با گرانترين قيمت نمي شد خريد.

كاش مي شد الفباي عشق را نوشت .

كاش مي شد مثل درختان با تمام وجوددستهارابسوي آسمان دراز كرد واز خداخواست كه همه انسانهاي روي زمين خوشبخت باشند .

آسماني بودن سخت نيست باور كنيد .

                                              

/ 0 نظر / 2 بازدید