وای من چقدر گيج بازی در اوردم .. تمام شيام های دوستان رو حواسم نبود پاک کردم و از همين جا ازشون معذرت می خوام سعی می کنم جبران کنم08.gif

/ 0 نظر / 19 بازدید